Kết nối đồng bộ dữ liệu thông tin

- Liên thông, chia sẻ, kết nối dữ liệu thông tin được đẩy mạnh và thực hiện một cách đồng bộ sẽ giúp người dân và cán bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện các thủ tục hành chính, nhất là các dịch vụ công trực tuyến được thuận lợi, người dân sẽ không phải nộp nhiều loại giấy tờ hay phải kê khai nhiều lần. Do đó sẽ góp phần giảm bớt phiền hà, thời gian giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân, đẩy mạnh giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

Công chức Sở Giao thông vận tải tra cứu thông tin trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh để tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân.

Đến nay Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành qua Nền tảng chung tích hợp chia sẻ các hệ thống thông tin quy mô cấp tỉnh LGSP như: hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, hệ thống Lý lịch tư pháp của Bộ tư pháp (đăng ký khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn), hệ thống Quản lý vận tải của Sở Giao thông vận tải (cấp phù hiệu, biển hiệu, giấy phép đăng ký kinh doanh vận tải), hệ thống đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận, hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, đăng ký doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư, cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách của Sở Tài chính.

Và chỉ từ ngày 15/8/2023 đến ngày 15/9/2023, số dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia là 767 dịch vụ, chiếm tỷ lệ trên 68%. Hiện tại, toàn tỉnh đã có 388 thủ tục hành chính được tự động điền thông tin khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào biểu mẫu, đạt tỷ lệ 21,6% trên tổng số dịch vụ công trực tuyến.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Trưởng phòng Tin học, Công báo - Kiểm soát TTHC, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, hiện nay việc kết nối, liên thông, khai thác dữ liệu thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư rất thuận lợi, người dân không phải khai báo 20 trường thông tin cơ bản.

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đã kết nối được với nhiều hệ thống giải quyết TTHC của một số bộ, ngành như tư pháp, tài nguyên - môi trường, giao thông - vận tải, thuế, bảo hiểm xã hội, y tế… nên thông tin được đồng bộ về trạng thái, dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia. Việc liên thông, kết nối, đồng bộ tất cả dữ liệu, kho dữ liệu sẽ tái sử dụng được thông tin, dữ liệu giữa các cấp, ngành. Việc kiểm tra danh tính số khi kết nối cơ sở dữ liệu thông tin được nhanh chóng, chính xác hơn.

Anh Triệu Văn Đậy, thôn Khe Đảng, xã Tứ Quận (Yên Sơn) đến trụ sở UBND xã để làm thủ tục cấp trích lục bản sao giấy khai sinh cho con. Nhờ thông tin cá nhân của anh đã được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia nên việc tiếp nhận, xác thực danh tính của công chức tư pháp - hộ tịch xã Tứ Quận đối với hồ sơ của anh rất nhanh chóng, dễ dàng. Anh Đậy cũng hoàn thành việc thanh toán trực tuyến dễ dàng.

Cán bộ Cục Thuế tỉnh trao đổi, nghiên cứu phần mềm quản lý Thuế để tham mưu kết nối, chia sẻ dữ liệu trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Bên cạnh những nỗ lực nhằm chia sẻ, kết nối, đồng bộ dữ liệu thông tin trong cải cách hành chính, hiện một số thủ tục vẫn chưa thể kết nối, chia sẻ và liên thông dữ liệu. Điều này gây ra những khó khăn cho cả cán bộ trực tiếp giải quyết TTHC và người dân, doanh nghiệp. Cụ thể như thủ tục đổi, cấp lại, cấp mới giấy phép lái xe trên hệ thống Quản lý giấy phép lái xe của Bộ Giao thông vận tải.

Hiện nay, hệ thống này chưa kết nối, liên thông dữ liệu với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ vừa phải tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên phần mềm Quản lý giấy phép lái xe của bộ Giao thông vận tải vừa phải nhập dữ liệu trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Tháo gỡ khó khăn này, Sở Giao thông vận tải đã có văn bản đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Cục đường bộ Việt Nam hướng dẫn kết nối, chia sẻ, đồng bộ cơ sở dữ liệu giữa hai hệ thống.

Trong lĩnh vực Thuế, bên cạnh việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, một số thủ tục như đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh đã được thực hiện trực tuyến, liên thông và kết nối dữ liệu lên Cổng dịch vụ công quốc gia vẫn còn một số thủ tục chưa được tích hợp, kết nối dữ liệu trên Cổng dịch vụ công quốc gia như: thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện TTHC về đất đai đối với doanh nghiệp; nộp thuế, lệ phí trước bạ đối với doanh nghiệp.

Theo ông Đinh Thanh Cường, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh, hiện các thủ tục này chưa được tích hợp, kết nối dữ liệu trên Cổng dịch vụ công quốc gia là do thuộc thẩm quyền của Tổng Cục Thuế và Bộ Tài chính. Khi chưa tích hợp, kết nối dữ liệu trên Cổng dịch vụ công quốc gia đối với các thủ tục này, cán bộ Thuế sẽ phải thêm một thao tác là đăng nhập vào một hệ thống khác của cơ quan thuế để tra cứu thông tin.

Theo anh Vũ Chí Công, người dân ở thị trấn Sơn Dương (Sơn Dương), việc liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin hiện nay là rất cần thiết khi đã có cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Điều này đảm bảo cho nhiều TTHC được thực hiện trên môi trường điện tử được dễ dàng. Người dân như anh Công không phải kê khai thông tin nhiều lần bởi dữ liệu thông tin đã được chia sẻ, kết nối đồng bộ giữa các ngành, các cấp.

Hiện nay, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử đang được đẩy mạnh nhằm hướng tới công dân số, xã hội số. Do đó, để đảm bảo dữ liệu, kho dữ liệu thông tin được đồng bộ hóa, số hóa trong giải quyết TTHC rất cần đẩy mạnh chia sẻ, kết nối, liên thông dữ liệu giữa các ngành, lĩnh vực, các cấp. Từ đó dữ liệu thông tin được tái sử dụng, nhằm giảm bớt thời gian, chi phí trong giải quyết TTHC.

Bài, ảnh: Dương Cầm

Tin cùng chuyên mục