Nghiệm thu đề tài cấp tỉnh áp dụng hệ thống quản lý ISO vào hoạt động của UBND xã

- Chiều 29-6, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Tiểu ban chuyên ngành, Hội đồng Khoa học - Công nghệ tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm thu Đề tài khoa học, công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hoạt động xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND cấp xã, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Tuyên Quang”.

Các đại biểu tham dự buổi nghiệm thu đề tài.

Đề tài do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện, Kỹ sư Phạm Thị Lành, Trưởng Phòng Quản lý Công nghệ và tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là Chủ nhiệm đề tài. Đề tài được thực hiện từ tháng 7-2020 đến tháng 6-2022, tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận, điều tra, khảo sát trên địa bàn 7 huyện, thành phố; tổng hợp, xử lý, phân tích số liệu, đánh giá thực trạng xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND cấp xã. Việc nghiên cứu các giải pháp nâng cao hoạt động xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng là nhiệm vụ cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

Quá trình thực hiện, đơn vị thực hiện đã xây dựng 2 mô hình xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại 10 UBND cấp xã tại các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Yên Sơn, Hàm Yên. Đề tài đã xây dựng 6 báo cáo chuyên đề; đề xuất 7 giải pháp nâng cao hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND cấp xã.

Đề tài được đánh giá, xếp loại khá.

Tin, ảnh: Vân Anh

Tin cùng chuyên mục