Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu xử lý nghiêm việc đốt rơm rạ

Ngày 9-6, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 3115/BTNMT-TCMT về việc tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí tại các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng.

Trong những ngày gần đây, chất lượng môi trường không khí tại một số tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc, nhất là tại thành phố Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng, có xu hướng gia tăng ô nhiễm gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Nguyên nhân một phần do tình trạng đốt rơm rạ sau thu hoạch ở các vùng nông thôn gây ô nhiễm môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng này.

Các tỉnh, thành phố cần xây dựng dự án, hướng dẫn nông dân triển khai các biện pháp thu gom tối đa, xử lý, chế biến triệt để phụ phẩm, rơm rạ sau thu hoạch thành các sản phẩm có ích.

Đồng thời, các địa phương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18-1-2021 về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, đặc biệt lưu ý các nhiệm vụ phải hoàn thành trong năm 2021; xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh; xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường, trong đó có quan trắc môi trường không khí thuộc quy hoạch cấp tỉnh...

UBND các tỉnh, thành phố cũng cần chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát môi trường, chính quyền cơ sở cấp quận, huyện, phường, xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm việc đốt chất thải, phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch không đúng quy định...

Theo Hà Nội Mới

Tin cùng chuyên mục