Tăng cường thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

- Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản số 1875/STNMT-BVMT ngày 13/11/2021 về tăng cường thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Một số chất thải như găng tay, đồ bảo hộ, phải được phân loại ngay vào thùng màu vàng có nắp đậy, lót túi, có biểu tượng cảnh báo chất thải có chứa chất gây bệnh.

Theo đó, công tác thu gom, xử lý chất thải phát sinh trong phòng chống dịch Covid-19 được quy định cụ thể tại các khu vực, phòng cách ly, khám, theo dõi, chăm sóc, điều trị người mắc hoặc nghi ngờ mắc Covid-19; khu cách ly tập trung; khu dân cư cách ly y tế; các điểm chốt phòng dịch Covid-19.

Trong đó lưu ý, chất thải tại các khu vực/phòng cách ly, khám, theo dõi, chăm sóc, điều trị người mắc hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 được xử lý ngay trong ngày bằng lò đốt chất thải rắn y tế hoặc bằng thiết bị hấp chất thải lây nhiễm hoặc thiết bị khử khuẩn khác đã được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận, đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Chất thải rắn phát sinh từ khu vực cách ly chưa có sự tiếp xúc có khả năng nhiễm Covid-19 được thu gom, xử lý ngay trong ngày theo quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt. Nước thải phải được xử lý qua bể hoặc thiết bị khử trùng trước khi xả thải ra môi trường.

Chất thải phát sinh tại khu dân cư cách ly y tế và tại các điểm chốt phải được thu gom vào túi đựng chất thải, xịt cồn 70 độ, buộc chặt miệng túi, bỏ vào thùng đựng chất thải có lót túi, đậy kín nắp. Đối với những người tham gia xử lý, khâm niệm, vận chuyển, hỏa táng, mai táng thi hài phải luôn mang theo phương tiện bảo vệ cá nhân.

Nội dung văn bản số 1875/STNMT-BVMT.

Thu Hằng

Tin cùng chuyên mục