Không dùng kết quả học ngoại ngữ của học sinh lớp 1, 2 để xét lên lớp

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương tổ chức dạy học các môn ngoại ngữ 1 tự chọn ở lớp 1 và lớp 2; bắt buộc ở lớp 3, 4 và 5 phù hợp với thực tế và đáp ứng quy định, bảo đảm không gây quá tải với học sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương tổ chức dạy học các môn ngoại ngữ 1 tự chọn ở lớp 1 và lớp 2; bắt buộc ở lớp 3, 4 và 5 phù hợp với thực tế và đáp ứng quy định, bảo đảm không gây quá tải với học sinh.

Việc dạy học ngoại ngữ 1 cho học sinh lớp 1 và lớp 2 chỉ là tự chọn. (Ảnh minh họa) 

Nhằm đáp ứng nhu cầu của học sinh, cha mẹ học sinh trong việc được tiếp cận đa dạng các ngoại ngữ, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn tổ chức dạy học các môn ngoại ngữ 1 cấp tiểu học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương tổ chức dạy học các môn ngoại ngữ 1 tự chọn ở lớp 1 và lớp 2; bắt buộc ở lớp 3, 4 và 5 phù hợp với thực tế và đáp ứng quy định, bảo đảm không gây quá tải với học sinh.

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đối với lớp 1 và lớp 2, căn cứ vào nhu cầu của học sinh, cha mẹ học sinh và khả năng đáp ứng về điều kiện bảo đảm, các nhà trường tổ chức lựa chọn môn ngoại ngữ 1 trong số các môn tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nga, tiếng Hàn, tiếng Nhật hoặc tiếng Đức để giảng dạy.

Khi thực hiện dạy học tự chọn ngoại ngữ 1 ở lớp 1, lớp 2, các nhà trường cần chú ý bảo đảm tính liên thông với môn ngoại ngữ thực hiện bắt buộc từ lớp 3. Thời lượng dạy học ngoại ngữ ở lớp 1 và lớp 2 phù hợp với hình thức học làm quen ban đầu, không gây quá tải cho học sinh. Các nhà trường chú trọng đánh giá thường xuyên để hỗ trợ học tập, không dùng kết quả đánh giá để xét lên lớp.

Đối với lớp 3, lớp 4 và lớp 5, các nhà trường tổ chức dạy học môn ngoại ngữ 1 bắt buộc theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lựa chọn một trong các môn ngoại ngữ 1 đã có đủ điều kiện triển khai phù hợp với khả năng tổ chức của đơn vị, nhu cầu học sinh và của cha mẹ học sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các nhà trường thực hiện xã hội hóa theo tinh thần tự nguyện trong dạy học ngoại ngữ bằng các hình thức linh hoạt, phù hợp với thực tiễn tại địa phương để tăng thời lượng và tạo môi trường đa dạng trong dạy học nâng cao chất lượng môn ngoại ngữ.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục