Kiểm tra cơ sở cầm đồ, điểm cung cấp dịch vụ viễn thông

- Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh thực hiện đợt kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cho vay, kinh doanh tài chính theo hình thức cầm đồ, điểm cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn toàn tỉnh.

Đoàn Kiểm tra liên ngành của tỉnh Tuyên Quang kiểm tra tại một cơ sở kinh doanh cầm đồ trên địa bàn tổ 9, phường Tân Quang (TP Tuyên Quang).

Trong tháng 4 này, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra các cơ sở, điểm kinh doanh theo những nội dung: Giấy phép kinh doanh, hồ sơ giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy; hợp đồng cho vay, cầm cố, thế chấp của cơ sở với khách hàng vay tiền để đối chiếu mức lãi suất cho vay, cầm cố với mức lãi suất quy định; điều kiện về kho bãi hoặc nơi cất giữ, quản lý tài sản cầm cố; chấp hành quy định của pháp luật về thông tin, truyền thông, quảng cáo; thực hiện chính sách thuế, việc đăng ký, lưu giữ và sử dụng thông tin thuê bao…

Qua kiểm tra nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng lĩnh vực này để thực hiện tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen; tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cho vay, kinh doanh tài chính theo hình thức cầm đồ và các đại lý, điểm cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục