Kiểm tra công tác huấn luyện tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Ngày 6-6, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã tiến hành kiểm tra công tác huấn luyện của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang 6 tháng đầu năm 2024.

Bộ Tư lệnh Quân khu 2 kiểm tra công tác huấn luyện tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Sơn.

Đoàn đã tập trung kiểm tra quán triệt, triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu; kiểm tra công tác giáo dục chính trị, công tác quân lực, công tác huấn luyện dân quân tự vệ đối với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Sơn, kiểm tra công tác huấn luyện dự bị động viên, trọng tâm là công tác cứu hộ cứu nạn với Trung đoàn 247.

Kết quả kiểm tra cho thấy Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị trong Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng kế hoạch. Quá trình huấn luyện thực hiện đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện, kết hợp chặt chẽ lý thuyết và thực hành sát yêu cầu nhiệm vụ, mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2024.

Thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm túc công tác sẵn sàng chiến đấu, nhất là đảm bảo tốt quân số, phương tiện kỹ thuật trong công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị. Đồng thời, cán bộ, chiến sỹ phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.

Thùy Lê

Tin cùng chuyên mục