Kiểm tra, giám sát cần bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị

- Sáng 15-1, UBKT Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Hồng Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở ngành, huyện, thành phố.

Năm 2023 cấp ủy và UBKT các cấp đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 17 Quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Cấp ủy và UBNK các cấp đã chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, bám sát nhiệm vụ chính trị, tăng cường giám sát, chủ động nắm tình hình, phát hiện và thực hiện kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; xem xét, kết luận, quyết định hoặc báo cáo đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; xử lý, giải quyết kịp thời đơn thư của công dân đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Trang và các đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Các tổ chức đảng, cơ quan liên quan đã thực hiện nghiêm quy chế phối hợp với UBKT Tỉnh ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; công tác phối hợp đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, xem xét kết luận, xử lý tổ chức đảng và đảng viên có sai phạm theo quy định.

Trong năm, cấp ủy các cấp thực hiện kiểm tra đối với 103 tổ chức đảng và 847 đảng viên, có 320 cấp ủy viên; tổ chức giám sát chuyên đề đối với 586 tổ chức đảng, 923 đảng viên, có 340 cấp ủy viên…. UBKT các cấp thực hiện kiểm tra đối với 334 tổ chức đảng, quyết định thi hành kỷ luật đối với 82 đảng viên…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Trang nhấn mạnh, năm 2024 ngành Kiểm tra Đảng tiếp tục, chủ động tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của cấp ủy và UBKT theo kế hoạch đã đề ra. Đồng thời chuẩn bị tốt Đề án nhân sự UBKT nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, UBKT cấp huyện và cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Đồng thời thường xuyên giám sát, nắm tình hình thông tin, dư luận liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra trong việc thực hiện các quy định của Đảng, chính sách pháp luận của Nhà nước.

Cùng với đó tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực hay xảy ra sai phạm như: Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; công tác đầu tư, xây dựng, quản lý tài sản công, công tác cán bộ; thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao...

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Trang trao Bằng khen của UBKT Trung ương cho cá nhân có trên 25 năm công tác trong ngành Kiểm tra Đảng.

Đồng chí cũng đề nghị cần tiếp tục thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Đồng thời thường xuyên trao đổi, kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, nhất là các nội dung có dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện điều lệ Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tiêu chuẩn, nhiệm vụ của đảng viên, cấp ủy viên; những vướng mắc, phát sinh trong thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát, công tác cán bộ; phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết các đơn tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh đối với cán bộ, đảng viên; xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

Nhân dịp này có 1 cá nhân được trao tặng Bằng khen của UBKT Trung ương đã có thời gian công tác từ 25 năm trở lên trong ngành Kiểm tra Đảng.

Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục