Ngành Tuyên giáo quán triệt mạnh mẽ tinh thần “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”

- Ngày 15-1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2023, hệ thống tuyên giáo toàn tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ động, tích cực, linh hoạt, đổi mới phương thức triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm tiến độ, chất lượng. Đồng thời, tham mưu đề xuất, thực hiện có hiệu quả, chất lượng các nhiệm theo chương trình, kế hoạch đề ra và nhiệm vụ phát sinh trong năm.

Ban Tuyên giáo các cấp đã tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; biên soạn tài liệu, hướng dẫn tuyên truyền về kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ BCH Trung ương Đảng khóa XIII; kết quả 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII... Đồng thời, tham mưu tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản, chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo sự lan tỏa tích cực.

Ngành Tuyên giáo cũng đã chủ động trong công tác định hướng báo chí, hướng dẫn tuyên truyền. Nhiều hoạt động thông tin, tuyên truyền được thực hiện kịp thời, thiết thực, hiệu quả; tham mưu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh. Đồng thời, quan tâm phát huy sức mạnh của truyền thông, mạng xã hội thông qua hệ thống báo chí của tỉnh, Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, trang Fanpage... để thông tin, tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, toàn diện các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh…

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Giấy khen cho các tập thể.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thị Bích Huệ khẳng định, trong năm 2023, toàn ngành Tuyên giáo đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, triển khai nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó đã góp phần tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân.

Để phát huy kết quả đạt được năm 2024, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành phải quyết tâm nỗ lực tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả, quyết liệt với tinh thần: “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”.

Yêu cầu đặt ra toàn ngành cần phải bám sát các nhiệm vụ, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy lãnh đổi mới, nâng cao việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; tham mưu chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền tới các cấp, các ngành, cán bộ đảng viên và nhân dân thi đua phấn đấu hoàn thành mục tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra; tiếp tục tham mưu đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo thường xuyên, nghiêm túc, tránh hình thức. 

Đối với công tác báo chí cần chủ động thông tin định hướng đổi mới, dẫn dắt thông tin, triển khai thực hiện Quy định của Ban Thường vụ về thông tin, tuyên truyền phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tham mưu quy định trách nhiệm quản lý thông tin trên mạng xã hội…

Đối với thông tin đối ngoại cần phát huy vai trò của từng thành viên trong Ban chỉ đạo; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp và phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. Đồng thời, tuyên truyền các sự kiện trọng đại những thành tựu của đất nước, của tỉnh; quảng bá truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa của vùng đất con người Tuyên Quang…

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho 2 cá nhân; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 24 tập thể, 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo và công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2023.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động thi đua và ký giao ước thi đua năm 2024.   

    Tin, ảnh: Giang Lam

Tin cùng chuyên mục