Kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại Chiêm Hóa và Sơn Dương

- Sáng 15-11, Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo do đồng chí Phạm Hùng Anh, Vụ trưởng Vụ Cơ sở vật chất Bộ giáo dục làm Trưởng đoàn đã kiểm tra đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 tại một số địa phương trong tỉnh.

Đoàn kiểm tra nắm tình hình xây dựng cơ sở vật chất trường học tại xã Quyết Thắng (Sơn Dương)

Đoàn kiểm tra đã chia thành các tổ kiểm tra thực tế cơ sở vật chất các trường học; kiểm tra cơ sở vật chất nhà văn hóa và thăm một số mô hình kinh tế tại các xã Cấp Tiến, Quyết Thắng (Sơn Dương) và các xã Yên Nguyên, Kim Bình (Chiêm Hóa).

Đoàn đánh giá cao những kết quả xây dựng nông thôn mới của các địa phương trong thời gian qua. Đặc biệt là việc huy động các nguồn lực, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

Các địa phương đã triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và áp dụng thực tiễn vào địa phương để xây dựng nông thôn mới. Đoàn kiểm tra đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến vấn đề huy động, kết hợp các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học.

Đoàn kiểm tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 tại xã Cấp Tiến (Sơn Dương)

Đoàn đề nghị các địa phương bên cạnh việc đầu tư của nhà nước tiếp tục huy động các nguồn lực từ nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, nhất là nâng cấp cơ sở vật chất nhà văn hóa thôn bản. Các trường học chú trọng đầu tư cơ sở vất chất phục vụ công tác dạy và học; chú trọng đầu tư sân chơi đảm bảo quy mô cho học sinh. Các phòng học chức năng cần đầu  tư theo hướng tích hợp để có thể sử dụng cho nhiều môn học.

Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục