Bổ sung hòa giải thương mại vào giải quyết tranh chấp đất đai

Anh Bùi Mạnh Hải, 
Giám đốc Công ty Du lịch Hoàng Hải, thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa)

Dự thảo Luật đất đai sửa đổi lần này được Ban soạn thảo xây dựng công phu, chi tiết, bổ sung, sửa đổi nhiều điều, khoản. Qua nghiên cứu dự thảo Luật Đất đai sửa đổi tại Điều 224 của dự thảo có nội dung: Hòa giải tranh chấp đất đai là một trong những phương thức giải quyết tranh chấp được Nhà nước khuyến khích. Tuy nhiên, dự thảo chỉ quy định việc giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải ở cơ sở tại UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp.

Hiện nay, có cơ chế giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại. Cơ chế giải quyết bằng hòa giải thương mại sẽ được sử dụng nếu pháp luật có quy định. Do vậy, tôi đề nghị bổ sung hòa giải thương mại có thể được sử dụng trong hòa giải tranh chấp đất đai để tăng lựa chọn, hiệu quả giải quyết.


Bổ sung quy định về hiệu lực của thông báo thu hồi đất

Chị Đồng Hải Yến
xã Minh Quang (Lâm Bình)

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi quy định nội dung thu hồi đất, trưng dụng đất tại Chương VI. Tuy nhiên, nội dung chỉ theo hướng liệt kê, chưa có tiêu chí cụ thể. Tôi đề nghị, cần định nghĩa cụ thể thế nào là thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, thu hồi đất nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Về thời hạn thông báo thu hồi đất tại Điều 83 dự thảo, cần bổ sung quy định về hiệu lực của thông báo, bởi trên thực tế hiện nay nhiều dự án đã thông báo thu hồi trên dưới 10 năm nhưng không cơ quan nào tiến hành thực hiện thu hồi, khiến người dân luôn sống trong hoang mang, ảnh hưởng trầm trọng đến đời sống hàng ngày.
 

Đề nghị bổ sung thời hạn có hiệu lực đối với các thông báo thu hồi đất, nếu quá thời hạn có hiệu lực, nếu không thực hiện thu hồi đất thì thông báo đó hết hiệu lực và phải bắt đầu lại toàn bộ quá trình kể từ bước họp bàn phương án với người dân có đất bị thu hồi.

Tin cùng chuyên mục