Đánh giá, phân hạng 51 sản phẩm OCOP

- Chiều 28-12, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) Tuyên Quang năm 2021 đã tổ chức đánh giá, phân hạng cho 49 sản phẩm và đề nghị thăng hạng từ 3 sao lên 4 sao cho 2 sản phẩm.

 Các đại biểu tham gia đánh giá các sản phẩm OCOP.

Trong đó, huyện Lâm Bình 9 sản phẩm, Na Hang 3 sản phẩm, Chiêm Hóa 5 sản phẩm phân hạng và 2 sản phẩm nâng hạng, Hàm Yên 3 sản phẩm, Yên Sơn 11 sản phẩm, Sơn Dương 12 sản phẩm, còn lại của thành phố Tuyên Quang. Kết quả đã có 35 sản phẩm đạt trên 50 điểm đến 69 điểm, 16 sản phẩm đạt từ 71 đến 77 điểm. Việc đánh giá, phân hạng, nâng hạng dựa trên các tiêu chí như chất lượng, bao bì sản phẩm, đủ điều kiện an toàn thực phẩm, kế hoạch bảo vệ môi trường…

Tại hội nghị, các thành viên hội đồng đã thảo luận, xem xét, góp ý hồ sơ các sản phẩm với những nội dung như tên thương hiệu, mẫu mã bao bì, các thông tin trên bao bì sản phẩm… Đối với các chủ thể sản xuất, cần hoàn thiện sản phẩm theo những góp ý, nhận xét của thành viên Hội đồng và tiếp tục tìm hiểu, đổi mới nâng cao chất lượng, mẫu mã, nhãn hiệu sản phẩm. Đồng thời, áp dụng những phương pháp khoa học công nghệ vào sản xuất để mở rộng quy mô và thị trường tiêu thụ…

Tin, ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục