Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

- UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 5775/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 1097/CĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo và giao trách nhiệm tới UBND huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật, bệnh dịch tả lợn Châu Phi theo đúng quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chỉ đạo của UBND tỉnh.

Người chăn nuôi cần chủ động rà soát, tiêm bổ sung vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn lợn.

Đối với các huyện, thành phố hiện nay vẫn đang có các ổ dịch: Trực tiếp chỉ đạo, huy động các nguồn lực của địa phương để tổ chức xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới…

Hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh có nguy cơ cao; đẩy mạnh chăn nuôi an toàn sinh học, xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh.

Đồng thời căn cứ tỷ lệ tiêm phòng vắc xin vụ Thu - Đông trên địa bàn khẩn trương rà soát, tiêm bổ sung vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn lợn như (lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả cho đàn lợn) tại các xã, phường, thị trấn đã, đang có dịch, có nguy cơ cao bao gồm cả đàn lợn đã được tiêm vắc xin nhưng đã hết hoặc sắp hết thời gian miễn dịch, bảo đảm tỷ lệ đạt trên 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm vắc xin.

Chi tiết tại văn bản.

Minh Hoàng

Tin cùng chuyên mục