Tiếp tục rà soát nhu cầu vay vốn các chương trình cho vay kịp thời, đảm bảo đúng quy định

- Ngày 9-2, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh tổ chức kỳ họp thứ nhất năm 2023. Đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp có đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trong năm 2022, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh và các phòng giao dịch NHCSXH các huyện đã tích cực tham mưu cho UBND cùng cấp cân đối ngân sách bổ sung nguồn vốn ủy thác sang Ngân hàng CSXH tăng trưởng được 12,8 tỷ đồng để thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh chủ trì phiên họp.

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng thực hiện đến ngày 31-12-2022 đạt trên 3.712 tỷ đồng ở 18 chương trình tín dụng với trên 78.000 hộ vay, tăng trên 474 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2021, đạt gần 100% kế hoạch dư nợ.

Chi nhánh Ngân hàng CSXH và các tổ chức hội nhận ủy thác đã làm tốt việc xử lý nợ đến hạn và tích cực đôn đốc thu hồi, xử lý giảm nợ quá hạn. Chất lượng tín dụng chính sách ủy thác qua các tổ chức hội trong năm 2022 đã được nâng lên đáng kể, các tổ chức hội làm tốt việc xử lý nợ đến hạn và tích cực đôn đốc thu hồi, xử lý nợ quá hạn giảm trên 1 tỷ đồng so với 31-12-2021. Các đơn vị, các tổ chức hội nhận ủy thác tiếp tục triển khai và duy trì thực hiện tốt việc tổ chức phát động "Ngày gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo" tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ ra những khó khăn, tồn tại, hạn chế và góp ý kiến vào phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023, trọng tâm tiếp tục rà soát nhu cầu vay vốn các chương trình cho vay kịp thời, đảm bảo đúng quy định; các giải pháp tuyên truyền rộng rãi công tác huy động tiền gửi, tranh thủ khai thác nguồn vốn huy động từ cộng đồng dân cư, tiền gửi của tổ viên tổ tiết kiệm - vay vốn và tiền gửi của tổ chức, cá nhân trên địa bàn để tạo lập nguồn vốn cho vay.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương đánh giá cao những kết quả trong thực hiện nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh năm 2022 và đề nghị các thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH các cấp tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch tín dụng chính sách xã hội.

Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác nâng cao chất lượng dịch vụ ủy thác, chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn; thu hồi nợ đến hạn và đẩy mạnh huy động tiền gửi từ các tổ chức, cá nhân và nhận tiền gửi của thành viên tổ tiết kiệm và vay vốn nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn giải ngân các chương trình tín dụng…

Tin, ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục