Tín hiệu lạc quan của kinh tế thế giới

Kinh tế thế giới vượt qua một năm đầy thử thách, song đã chứng tỏ được sự bền bỉ hơn kỳ vọng. Tờ Financial Times (Anh) nhận định, 2023 là một năm vui ...

Tin xem nhiều

Hiện thực khát vọng phát triển của tỉnh

- Năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 7,46% so với năm 2022, xếp thứ 2/14 tỉnh trung du và miền núi Bắc Bộ, 1/11 tỉnh miền núi phía Bắc, xếp thứ 18/63 tỉnh, ...