Lâm Bình chuẩn bị các điều kiện tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự

- Ngày 13-6, Đại tá Đặng Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chủ trì Hội nghị tổ chức phổ biến ý định diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn huyện Lâm Bình năm 2024.

Các đại biểu khảo sát vị trí thực binh trong diễn tập.

Theo kế hoạch, cuộc diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn huyện Lâm Bình dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 - 2024 theo nội dung: Cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Lâm Bình tổ chức chuẩn bị và thực hành phòng thủ dân sự, ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn. 

Phát biểu giao nhiệm vụ diễn tập, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đặng Văn Long yêu cầu huyện Lâm Bình tập trung quán triệt thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ diễn tập năm 2024. Đồng thời, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, lực lượng tham gia theo quy định. 

Trong diễn tập cần vận dụng tốt phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Lực lượng kiểm lâm, quân sự, công an, MTTQ cùng các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp làm tốt vai trò, trách nhiệm trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt mọi công tác chuẩn bị, thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập theo kế hoạch đã đề ra.

Thuỳ Lê

Tin cùng chuyên mục