Lâm Bình đào tạo nghề cho hơn 500 học viên người đồng bào dân tộc thiểu số

- Từ đầu năm đến tháng 10-2023, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lâm Bình đã phối hợp với các đơn vị đào tạo nghề cho 525 nông dân, lao động nông thôn các xã, thị trấn trên địa bàn.

Đào tạo nghề mây tre đan cho người lao động huyện Lâm Bình.

Các lớp đào tạo nghề về: nấu ăn, hướng dẫn viên du lịch, mây tre đan, trồng trọt, chăn nuôi… Tổng số 525 lao động được đào tạo nghề có 100% là người đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều hộ thuộc diện khó khăn, hộ nghèo.

Trước khi mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lâm Bình đã phối hợp với các xã, thị trấn tiến hành rà soát nhu cầu học viên và mở lớp đào tạo nghề phù hợp với thế mạnh phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Từ đó giúp các học viên phát triển các nghề đã học để tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần giảm nghèo bền vững.

Trong thời gian tới, huyện Lâm Bình tiếp tục triển khai kế hoạch mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn thực hiện theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững.

Từ đó góp phần hoàn thành mục tiêu về giảm nghèo theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Tin, ảnh: Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục