Người cao tuổi phường Minh Xuân sống vui, sống khỏe

Thực hiện: Thu Hằng
Audio không hợp lệ