Bài 2: Hiểu Then và hành trình ghi danh di sản

 

 

 

Một tiết mục tại Lễ đón nhận Bằng ghi danh di sản Then.

 

Giới thiệu: Những tiếng Then kỳ bí

Bài 1: Kỳ bí những tiếng nói tâm linh

Bài 3: Hậu ghi danh và bài học dựa vào Dân