Mức độ chuyển đổi số năm 2022 của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước

Theo báo cáo xếp hạng đánh giá mức độ chuyển đổi số năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông mới công bố, Đà Nẵng là địa phương dẫn đầu xếp hạng về chuyển đổi số cấp tỉnh, theo sau là Thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Ninh.

Tin cùng chuyên mục