Ngày 5/4/1954: De Castries gửi điện yêu cầu Cogny tăng viện gấp cho Điện Biên Phủ