Nhiều kết quả nổi bật trong công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2024

- Sáng 10-7, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2024 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 63 điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và các đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

6 tháng đầu năm 2024, kết quả trên hầu hết các lĩnh vực của Bộ, ngành Tư pháp đều tăng so với cùng kỳ năm 2023, nổi bật là: Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật; nhiều dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) thuộc phạm vi quản lý của ngành được Quốc hội thông qua, được Chính phủ ban hành.

Thể chế trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp tiếp tục được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và quản lý nhà nước; công tác truyền thông, phổ biến về chính sách, pháp luật, hòa giải ở cơ sở được tổ chức thực hiện hiệu quả; hợp tác quốc tế về pháp luật đạt nhiều kết quả ấn tượng...

Các đại biểu dự hội nghị đã trao đổi, thảo luận về các tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo. Đồng thời, tập trung vào một số nội dung như: Những điểm mới cơ bản của Nghị định số 56/2024/NĐ-CP ngày 18/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế và các nhiệm vụ đặt ra trong việc tổ chức triển khai thực hiện.

Đồng thời bàn giải pháp, kinh nghiệm triển khai số hóa sổ hộ tịch, hưởng ứng Kế hoạch thi đua cao điểm “Đẩy mạnh tiến độ hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch”, một số vấn đề lưu ý khi triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông về đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử; kết quả thi hành án 9 tháng năm 2024, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp thực hiện; chuẩn bị các điều kiện cần thiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản...

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đánh giá cao công tác chuẩn bị, cách thức tổ chức Hội nghị và những kết quả ngành tư pháp đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, đồng chí đề nghị các cơ quan tư pháp từ Trung ương đến địa phương khắc phục những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân đã được nhận diện.

Đồng thời bám sát chủ trương, định hướng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Quốc hội, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, chủ động có các giải pháp để thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác, các nhiệm vụ trọng tâm đã ban hành và các nội dung quan trọng khác.

Tin, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục