Công tác kiểm tra giám sát thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng

- Sáng nay 10-7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy khối trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Nguyễn Hồng Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo Thanh tra tỉnh, UBKT các huyện, thành phố.

Trong 6 tháng đầu năm, UBKT Trung ương và UBKT các cấp đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội, dư luận quan tâm, nhất là dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa”; vi phạm trong những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính khép kín, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra trên 18 nghìn tổ chức đảng và trên 107 nghìn đảng viên. Qua kiểm tra có 631 tổ chức đảng, 1.767 đảng viên có vi phạm khuyết điểm; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 131 tổ chức đảng, 922 đảng viên. Kết luận có 89 tổ chức đảng, 804 đảng viên có vi phạm khuyết điểm. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 804 tổ chức đảng, 2.850 đảng viên. Kết luận có 613 tổ chức đảng, 2.390 đảng viên có vi phạm khuyết điểm.

UBKT Trung ương và UBKT các cấp tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; nhất là nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; gắn việc giám sát, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát với giám sát, kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập và trách nhiệm người đứng đầu; giải quyết tố cáo, khiếu nại, thi hành kỷ luật được tiến hành kịp thời, cơ bản đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, dân chủ, khách quan.

Các đại biểu dự hội nghị.

Qua kiểm tra, giám sát kết luận khách quan, chính xác, xử lý nghiêm minh nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; giúp tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát nhận thức rõ vi phạm, khuyết điểm để sửa chữa, khắc phục, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm và chủ động quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Đồng thời chủ động tham mưu, phối hợp, thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, Ban Chỉ đạo Trung ương và các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao; Phối hợp, tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ do các Tiểu ban, Tổ Giúp việc phục vụ Đại hội lần thứ XIV của Đảng giao.

UBKT tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án, gói thầu. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc khắc phục các vi phạm, khuyết điểm, hạn chế của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên theo thông báo kết luận kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT cấp trên.

Cùng với đó tiếp tục thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, việc kê khai tài sản, thu nhập và nhiệm vụ cấp ủy giao, trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kiên quyết xử lý tổ chức đảng, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị , đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Hội nghị đã có 13 ý kiến của đại biểu tham gia góp ý và đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong thời gian tới.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm UBKT Trung ương nhấn mạnh, qua công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua thấy rõ sự quyết tâm cao của Bộ Chính trị về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ bất kể người đó là ai”.

Các vụ việc mới phát sinh đã được kiểm tra kịp thời, nghiêm túc, đã xử lý nhiều cán bộ, đảng viên có vi phạm. Việc xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm vì sự nghiệp của Đảng chứ không có động cơ tranh giành, đấu đá nội bộ như các thế lực xấu tung tin bôi đen, nói xấu. Việc kiểm tra, giám sát của các Ủy ban Kiểm tra cấp dưới đã đi vào nền nếp.

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong thời gian tới, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu phải tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm và chủ động quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Đồng thời chủ động tham mưu, phối hợp, thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các nhiệm vụ do BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, Ban Chỉ đạo Trung ương và các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao; phối hợp, tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ do các tiểu ban, tổ giúp việc phục vụ Đại hội lần thứ XIV của Đảng giao.

UBKT tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án, gói thầu, nhất là các vụ việc mới phát sinh vừa qua. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc khắc phục các vi phạm, khuyết điểm, hạn chế của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên theo thông báo kết luận kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT cấp trên, hàng tháng phải có báo cáo gửi về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra các tỉnh tiếp tục thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, việc kê khai tài sản, thu nhập và nhiệm vụ cấp ủy giao, trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kiên quyết xử lý tổ chức đảng, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng ngành Kiểm tra Đảng, trong đó tập trung vào xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra và cán bộ kiểm tra sang công tác ở các ngành khác để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, chuẩn bị nhân sự UBKT cho nhiệm kỳ tới.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục