Những điều thú vị ở lớp học hát Then, đàn Tính

Thực hiện: Giang Lam
Audio không hợp lệ