Niềm vui người trồng mía

Những ngày này, người trồng mía nguyên liệu đang vui mừng, phấn khởi vì mía năm nay được mùa, được giá. Việc Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương quyết định tăng giá thu mua mía nguyên liệu là tín hiệu mừng cho ngành nông nghiệp địa phương.
Audio không hợp lệ