Nông dân Na Hang xây dựng nông thôn mới

- Trong năm qua, các cấp Hội Nông dân huyện Na Hang đã chủ động, tích cực với nhiều nỗ lực sáng tạo để vận động hội viên nông dân phát huy vai trò chủ thể trong phong trào “Nông dân thi đua xây dựng NTM”.

Đồng chí Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết, năm 2020, Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo tuyên truyền, vận động hội viên và nông dân tích cực tham gia thực hiện các chỉ tiêu trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm là thực hiện công tác vệ sinh môi trường, tham gia đóng góp các nguồn lực xây dựng  cơ sở hạ tầng nông thôn như: kênh mương nội đồng, bê tông hóa đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản gắn với sân thể thao và khuôn viên, xóa nhà tạm dột nát; xây dựng các công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi, hầm bể biogas. Năm 2020, toàn Hội đã vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia được 1.135 ngày công lao động; sửa chữa nạo vét 9,7 km kênh mương; đóng góp 139 triệu đồng, hiến 490 m2 đất làm đường bê tông nông thôn, lắp đặt được 5 km kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn.

 Hội viên nông dân Nông Thị Huyền (giữa), Chi hội tổ dân phố 14, thị trấn Na Hang (Na Hang) tích cực trồng rau màu nâng cao thu nhập đạt thu nhập 100 triệu đồng/năm.    

Thực hiện tiêu chí số 17 về vệ sinh môi trường gắn với thực hiện phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải nhựa và chống rác thải nhựa”, các cấp Hội Nông dân đã tuyên truyền cho trên 600 lượt cán bộ, hội viên và con em nông dân tham gia. Hội viên nông dân của 12 xã, thị trấn, 114 chi hội cùng với 114 khu dân cư ký cam kết tham gia phòng chống rác thải nhựa; duy trì hiệu quả 114 mô hình tự quản về bảo vệ môi trường tại các khu dân cư. Qua đó, hội viên nông dân xây dựng hố rác thải hộ gia đình, đóng góp hàng nghìn ngày công vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu gom vỏ bao bì vật tư nông nghiệp đúng nơi quy định, làm hàng rào xanh...

Thực hiện công tác giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân, Hội Nông dân huyện đã đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Năm 2020, Hội có 2.202 hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 3 hộ đạt cấp Trung ương, 31 hộ đạt cấp tỉnh, 224 đạt cấp huyện, 1.944 hộ đạt cấp cơ sở.

Nhằm hỗ trợ về vốn cho hội viên phát triển mô hình kinh tế, Hội Nông dân huyện đã tín chấp 1,9 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương và của tỉnh cho hội viên vay phát triển kinh tế.  Đồng thời, thực hiện tốt ủy thác với Ngân hàng CSXH huyện cho 1.358 hộ hội viên vay vốn phát triển sản xuất với dư nợ trên 58,2 tỷ đồng; ủy thác với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 1.155 thành viên vay trên 84 tỷ đồng phát triển kinh tế.

Đồng chí Ma Thị Lạc, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Phú cho biết, năm 2020, tham gia xây dựng nông thôn  mới, hội viên đã đóng góp trên 110 triệu đồng xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế, Hội Nông dân xã đã duy trì hoạt động của 2 HTX, 5 tổ hợp tác, 9 nhóm sinh kế, 13 tổ tiết kiệm, 1 chi tổ hội nghề nghiệp. Hiện nay, Hội có 250 hộ hội viên nông dân đạt danh diệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Nhiều sản phẩm có thương hiệu của hội viên nông dân được đưa ra thị trường như: Rượu ngô men lá, mật ong, măng khô, chè Shan tuyết, nấm hương. 

Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng NTM, các cấp Hội Nông dân trong huyện sẽ triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Đồng thời đẩy mạnh công tác kết nối để phổ biến, hướng dẫn khoa học kỹ thuật tiên tiến trong phát triển sản xuất đến hội viên.

  Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục