Người có uy tín đảm bảo an ninh trật tự

- Trong những năm qua, sự gương mẫu, tích cực, người có uy tín trên địa bàn tỉnh có vai trò quan trọng trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở.

Ông Ma Văn Đoán, dân tộc Tày, Trưởng thôn Bản Nuầy, xã Năng Khả (Na Hang) đã có 10 năm được công nhận là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Xác định, đảm bảo an ninh trật tự để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, ông Đoán tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trực tiếp vận động Nhân dân tham gia thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Ông còn thường xuyên nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của đảng viên, nhân dân, kịp thời phát hiện, cung cấp nhiều nguồn tin quan trọng cho các lực lượng chức năng trong giải quyết nhiều vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, trong vấn đề dân tộc và tôn giáo. Ông và các đảng viên trong chi bộ tích cực vận động con cháu  không sa vào các tệ nạn xã hội, tránh xa ma túy, không vi phạm pháp luật, không nghe và tin theo luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của kẻ xấu.

Ông Lầu Văn Thào, Bí thư Chi bộ thôn Nà Tang, xã Hùng Lợi (Yên Sơn) cùng với công an xã Hùng Lợi
tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Ông Lầu Văn Thào, Bí thư Chi bộ thôn Nà Tang, xã Hùng Lợi (Yên Sơn) là người đã phát huy vai trò người có uy tín của mình trong việc giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Ông đã tham mưu thành lập mô hình tự quản về an ninh trật tự tại thôn. Ông Thào chia sẻ, trong thôn có một số hộ đồng bào dân tộc Mông tin và nghe theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Ban ngày, đồng bào thường lên nương, rẫy, nên muốn gặp để tuyên truyền, vận động, tổ công tác thường phải đến gặp bà con vào buổi tối, từ 18 giờ đến 21 giờ. Không ngại khó, ngại khổ, ông đã tích cực cùng với lực lượng công an xã, huyện tham gia tuyên truyền để họ nhận thấy đó là việc làm trái pháp luật. Nghe theo ông, một số hộ đã viết đơn cam đoan không theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình và tham gia vận động các hộ khác trong thôn không theo tổ chức bất hợp pháp này nữa.

Thực hiện Đề án số 78 do Chính phủ ban hành về “Đấu tranh, ngăn chặn, tiến tới xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình”, từ năm 2021 đến nay, lực lượng chức năng của tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động sức mạnh tổng hợp của tất cả lực lượng, tổ chức, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, tranh thủ người có uy tín trong vận động, tuyên truyền để một số hộ đồng bào dân tộc Mông tin và nghe theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình nhận rõ bản chất sai trái và cam kết từ bỏ, không tham gia các hoạt động “tổ chức” là giải pháp quan trọng. Đến nay, toàn tỉnh đã có khoảng 3.400 người nhận rõ bản chất sai trái và cam kết từ bỏ, không tham gia các hoạt động “tổ chức”, đạt 85%. Kết quả có được cũng nhờ một phần đóng góp của người có uy tín như ông Lầu Văn Thào.

Toàn tỉnh hiện có 1.119 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Hàng năm người có uy tín đã cung cấp cho lực lượng Công an hàng nghìn nguồn tin có giá trị về an ninh trật tự. Từ đầu năm đến nay, từ nguồn tin, lực lượng Công an điều tra giải quyết 88 vụ việc; vận động nhân dân giao nộp, thu hồi 24 khẩu súng tự chế và vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ và pháo; tham gia cảm hóa, giáo dục 50 đối tượng tiến bộ, tái hòa nhập cộng đồng, kịp thời ngăn chặn các tình huống gây mất an ninh trật tự, không để xảy ra điểm nóng. Trong công tác xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, người có uy tín trở thành nòng cốt, thu hút được đông đảo quần chúng tham gia. Toàn tỉnh hiện có 156 mô hình tự quản hoạt động hiệu quả.

Thời gian tới, các cấp, ngành xác định rõ công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín là một nội dung quan trọng trong chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, là nhiệm vụ chiến lược gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của hệ thống chính trị các cấp; trong đó có vai trò của người uy tín với đảm bảo an ninh trật tự. Cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cả về vật chất và tinh thần cho người có uy tín; chú trọng rà soát, kiện toàn đội ngũ người có uy tín, kịp thời khen thưởng, động viên người có uy tín có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự của địa phương. 

Bài, ảnh: Minh Huệ

Tin cùng chuyên mục