80 học viên được bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính

- Trong 2 ngày 18, 19-11, UBND huyện Na Hang phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính năm 2022. Tham dự có trên 80 đại biểu là cán bộ, công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật tại các cơ quan, ban, ngành của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính năm 2022 của huyện Na Hang.

Các đại biểu được bồi dưỡng các nội dung cơ bản về: Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020; các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, về  kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Bên cạnh đó, các đại biểu được hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ và giải đáp các vấn đề liên quan đến xử lý vi phạm hành chính, ban hành quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục