Tăng cường việc chấp hành pháp luật về bảo đảm TTATGT

- Công an tỉnh vừa có văn bản để nghị phối hợp chỉ đạo thực hiện nghiêm việc chấp hành pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Theo đó, để tăng cường vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo TTATGT, kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông; kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế tốt đa việc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về TTATGT trong thời gian tới, Công an tỉnh Tuyên Quang đã có Văn bản số 6539/CAT-CSGT, ngày 26/9 đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố quan tâm, phối hợp chỉ đạo thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác đảm bảo TTATGT; tổ chức, quán triệt, triển khai đến 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nghiêm quy định“ đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện tham gia giao thông”.

Xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của người tham gia giao thông và người làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về giao thông; trong quá trình xử lý vi phạm pháp luật về giao thông phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Mọi cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về giao thông phải được thông báo về cơ quan, đơn vị để xử lý nghiêm theo quy định. Nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm phap luật về giao thông của các cơ quan chức năng.

Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về TTATGT khi bị lực lượng Cảnh sát giao thông gửi văn bản thông báo lỗi vi phạm đến cơ quan, đơn vị đều phải bị xử lý nghiêm theo quy định; đồng thời thông báo công khai trong các cuộc họp, giao ban để làm gương cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khác.

Công an tỉnh sẽ tham mưu, đề xuất lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm liên đới của người đứng đầu cơ quan đơn vị nếu có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về TTATGT gây ra tai nạn giao thông, nhất là lỗi vi phạm về nồng độ cồn…

P.V

Tin cùng chuyên mục