Thi hành xong 2.107 việc dân sự

- Ngày 19 – 4, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm (từ 1 - 10 - 2022 đến 31 - 3 - 2023), kết quả thi hành án về việc và về tiền của toàn ngành THADS đều vượt chỉ tiêu được giao và đạt cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Toàn ngành đã thi hành xong 2.107 việc, tăng 451 việc với cùng kỳ, đạt 73,34%; thu hồi số tiền gần 34 tỷ đồng, tăng 5,3 tỷ so với cùng kỳ, đạt 31,26%; tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đạt 100%; tỷ lệ hướng dẫn nghiệp vụ đạt 100%. Cục Thi hành án dân sự tỉnh và 7 chi cục cấp huyện, thành phố đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao, không có vụ việc bức xúc, kéo dài, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự.

Trong 6 tháng cuối năm, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014 và năm 2022) và các văn bản hướng dẫn thi hành, nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động thi hành án dân sự; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng với cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc.

Tin, ảnh: Lê Duy

Tin cùng chuyên mục