Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh ký kết Quy chế phối hợp

- Sáng nay 26 – 12, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức ký kết Quy chế phối hợp liên ngành quy định về phối hợp trong công tác giao, gửi bản án, quyết định; ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án; gửi quyết định thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh ký kết quy chế phói hợp.

Nội dung quy chế gồm 4 chương, 10 điều, được ký kết trên nguyên tắc bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng ngành theo quy định của pháp luật. Việc xây dựng và ký quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị là một trong những biện pháp nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp và Tòa án nhân dân 2 cấp, tạo điều kiện thuận lợi để 2 ngành phối hợp tốt hơn trong công tác giao, gửi bản án, quyết định ủy thác thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tin, ảnh: Lê Duy

Tin cùng chuyên mục