Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

- Ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước quốc dân đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời long trọng đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Châu Á.

Đây là một mốc son chói lọi, là đỉnh cao của ý chí quật cường, tầm cao trí tuệ trong lịch sử đấu tranh anh dũng chống ngoại xâm của dân tộc. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành chủ nhân của đất nước, làm chủ vận mệnh của mình, đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

77 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, được nhân dân hết lòng ủng hộ, đất nước ta đã và đang không ngừng phát triển, chưa bao giờ có được cơ đồ như hôm nay. Nhà nước công nông đầu tiên của Đông Nam Á 77 năm trước, nay đã trưởng thành, lớn mạnh, luôn xứng đáng là nhà nước của dân - do dân - vì dân và ngày càng nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Hơn 30 năm đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, quê hương, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ nét.

Tự hào về sự lớn mạnh của đất nước, nhân dân các dân tộc Tuyên Quang còn có niềm tự hào vì được Bác Hồ và Trung ương Đảng chọn Tân Trào là Thủ đô Khu Giải phóng, sau này là Thủ đô Kháng chiến. Được hưởng thành quả của Cách mạng Tháng Tám và độc lập dân tộc, đồng bào các dân tộc Thủ đô Khu Giải phóng luôn đồng sức, đồng lòng; thủy chung son sắt với Đảng và Bác Hồ kính yêu, đưa Tuyên Quang vươn lên trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.

Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; Tuyên Quang còn có niềm phấn khởi được đại diện 11 tỉnh trong khu vực tổ chức Lễ đón bằng ghi danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”, đồng thời tưng bừng tổ chức Lễ hội Thành Tuyên sau 3 năm gián đoạn vì dịch bệnh.

Lòng dân Thủ đô Cách mạng đang mở hội, cùng với cả nước vui Tết Độc lập, vui những ngày hội của quê hương.

Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 cũng là dịp kỷ niệm 53 năm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, toàn tỉnh quyết tâm thực hiện tốt lời Bác dặn trong Di chúc, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, sớm đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá.

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Đảng bộ và nhân dân Tuyên Quang tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, thường xuyên tự soi tự sửa, đấu tranh đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và trong xã hội; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ Xã hội chủ nghĩa.

Tinh thần đoàn kết từ Cách mạng tháng Tám năm xưa, nay cần phát huy cao độ để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang đồng tâm hiệp lực, tận dụng thời cơ, vận hội, vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, để đất nước ta, dân tộc ta mãi mãi trường tồn, phồn vinh.

Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục