Trách nhiệm với dân

- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã ...

Tin xem nhiều

Một đề xuất phù hợp thực tế

- Bộ Nội vụ vừa có báo cáo số 2499/BNV - CCVC về việc rà soát chứng chỉ bồi dưỡng đối với công chức, viên chức. Theo báo cáo, Bộ Nội vụ đề xuất với Thủ tướng Chính phủ bỏ quy định ...

Trách nhiệm với dân

- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã kết thúc rất thành công. Sở dĩ phải thêm từ RẤT vì đây là kỳ bầu cử vô cùng đặc biệt - bầu ...