Chuẩn bị các điều kiện đón Tết

TQĐT - Thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành văn bản 1911 yêu cầu các ...

Tự tin đón năm mới 2018

TQĐT - Năm 2017 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, sự điều hành tập trung, linh hoạt, khoa học của Ủy ...

Tin xem nhiều

Lắng nghe, thấu hiểu nguyện vọng của nhân dân

- Thời gian qua, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đã được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm thực hiện. Nhờ đó đã hạn chế tình trạng khiếu nại ...

Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí là một nội dung quan trọng được các ngành, các địa phương đặc biệt coi ...