Phiên họp thứ 3 Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Chính phủ

- Chiều 3-2, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo nhằm đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phiên họp được tổ chức trực tuyến từ trụ sở Chính phủ đến 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước.
 

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Tại điểm cầu Tuyên Quang, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, một số cơ quan, đơn vị liên quan.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, trong năm 2022 đã có sự đổi mới về chỉ đạo, điều hành, tổ chức hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Cải cách hành chính đã đạt được những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong xây dựng thể chế, chính sách pháp  luật, cải cách thủ tục hành chính; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; cải cách chế độ công vụ, chuyển đổi số...

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

Tuy nhiên, công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính vẫn chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục ở một số thành viên Ban Chỉ đạo tại một số bộ, ngành. Cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội trên một số lĩnh vực còn thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ. Một số quy định pháp luật còn vướng mắc, bất cập chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời. Việc xử lý những vấn đề phát sinh khi sắp xếp, tổ chức bộ máy còn có mặt hạn chế. Tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc nhất là ngành Y tế, Giáo dục là vấn đề tồn tại, hạn chế trong cơ chế, chính sách quản lý, sử dụng, đãi ngộ nhân lực ở khu vực công. Một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố chưa phù hợp với thực tiễn. Tình trạng trễ hẹn trong giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ vẫn còn xảy ra ở các cấp hành chính…

Phiên họp đã có 10 ý kiến thảo luận tập trung chia sẻ kinh nghiệm làm được và có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và doanh nghiệp.

Phiên họp kết nối với các điểm cầu trên toàn quốc. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các thành viên Ban chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương trong công tác cải cách hành chính. Thủ tướng cho rằng, làm tốt công tác cải cách hành chính giúp giảm công sức thời gian của cán bộ công chức, viên chức thực thi công việc, góp phần phòng chống tham nhũng, nhất là tham nhũng vặt; làm cho môi trường hành chính trong sạch, lành mạnh, công khai, minh bạch.

Thủ tướng nhấn mạnh, thực hiện cải cách hành chính cần có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các bộ, ban, ngành, địa phương đối với cải cách hành chính; cần có đầu tư về cơ sở vật chất, con người, phương tiện; làm việc có trọng tâm trọng điểm, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ban, ngành; phải tiến hành đồng bộ thông suốt, tránh tình trạng “trên nóng, dưới lạnh“, phát huy vai trò đảng viên, người đứng đầu.

Xác định năm 2023 là năm dữ liệu số, Thủ tướng yêu cầu tất cả các ngành, địa phương đều phải tập trung đẻ xây dựng cơ sở dữ liệu; phải chủ động thực hiện cải cách hành chính gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trọng tâm là cải cách trong khối hành chính.

Tin, ảnh: Việt Hòa

Tin cùng chuyên mục