Người mẹ khiếm thị nuôi con vào đại học

Thực hiện: Hoàng Minh
Audio không hợp lệ