Đơn vị mẫu mực tiêu biểu

- Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị đã trở thành nội dung trọng tâm và xuyên suốt của Đảng ủy, Ban CHQS huyện Sơn Dương. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, trách nhiệm, năng lực, đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chặt chẽ, quyết liệt hơn

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện nghiêm túc quán triệt việc thực hiện Chỉ thị 05 phải trở thành công việc thường xuyên của mỗi chi bộ, đơn vị chuyên môn và mỗi cán bộ, đảng viên. Thực hiện Chỉ thị 05 luôn gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, các phong trào thi đua quyết thắng, thi đua yêu nước...

LLVT huyện Sơn Dương tham gia dân vận tại xã Phúc Ứng.

Cán bộ, đảng viên trong đơn vị tích cực thực hiện Chỉ thị 05 gắn với quy định trách nhiệm nêu gương, nhất là đối với cán bộ chủ chốt. “Nêu gương, nêu cao trách nhiệm, nói đi đôi với làm, gắn bó với nhân dân” là nội dung đột phá mà Đảng ủy đề ra. Cán bộ, đảng viên thực hiện đổi mới phong cách, tác phong công tác, tôn trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc “nói đi đôi với làm”.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Chí Kiên, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện bày tỏ: “Làm việc theo chức trách, nêu gương trong hành động”, đó là phương châm để anh hoàn thành tốt hơn vai trò, trách nhiệm của mình. Anh luôn chú trọng nêu gương trong xây dựng mối đoàn kết nội bộ giữa người Chỉ huy trưởng và người Chính trị viên, trong cấp ủy, trong chỉ huy đơn vị, giữa cấp trên, cấp dưới, giữa Đảng ủy Quân sự huyện với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị đóng chân trên địa bàn.

Đảng ủy cũng chỉ đạo 100% chi bộ duy trì có nền nếp, hiệu quả việc đánh giá, kiểm điểm kết quả việc thực hiện Chỉ thị 05, trách nhiệm nêu gương; tự phê bình và phê bình vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Kết quả thực hiện là một trong những “thước đo” đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên “tự soi”, “tự sửa”, làm rõ từng điểm mạnh, điểm yếu để thực hiện các giải pháp khắc phục; gương mẫu trong sinh hoạt, công tác, có mối quan hệ gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân. Đây là yếu tố quyết định để xây dựng LLVT huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Giữ vững trận địa tư tưởng

Chưa bao giờ, quân nhân của Ban CHQS huyện thường xuyên phân tán, biến động như 2 năm 2020, 2021. Quân nhân “căng mình” vừa tham gia phòng, chống dịch Covid-19, vừa thực hiện nhiệm vụ đột xuất, vừa thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của công tác quân sự - quốc phòng địa phương.

Mô hình “Ngôi nhà xanh” thu gom rác thải nhựa là cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị 05 của cán bộ, đảng viên Ban CHQS huyện.

Đồng chí Thượng tá Bàn Hải Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết, thời điểm đó, cán bộ nhận nhiệm vụ ngoài đơn vị chiếm từ 70-90%; cán bộ còn lại ở đơn vị phải kiêm nhiệm các nội dung, nhiệm vụ gấp 2, 3 lần so với trước đây, “làm hết việc chứ không làm hết giờ” với thời gian từ 12-15 tiếng/ngày. Đảng ủy tăng cường chỉ đạo quản lý tình hình, diễn biến tư tưởng của từng cán bộ, đảng viên. Đồng thời, thường xuyên khích lệ, động viên quân nhân càng khó khăn thì càng phải ra sức thi đua.  

Đại úy Âu Tiến Quân, trợ lý Chính trị bày tỏ, việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên Ban CHQS huyện là bổn phận, trách nhiệm. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên trong đơn vị luôn luôn ghi nhớ: Dù đi đâu, làm gì cũng phải luôn giữ vững trận địa tư tưởng, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương và hình ảnh, uy tín Bộ đội Cụ Hồ. Từ đó, chúng tôi đối diện với mọi gian khó, sẵn sàng nhận và nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó.

Bằng sự tận tụy, trách nhiệm, LLVT huyện góp phần giữ vững “vùng xanh” trên địa bàn, vừa hoàn thành nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp. Từ năm 2019 đến nay, Đảng ủy, Ban CHQS huyện, LLVT huyện tiếp tục là 1 trong những đơn vị tiêu biểu của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, các tiềm lực trong khu vực phòng thủ huyện được tăng cường.

Năm 2022, Đảng ủy, Ban CHQS huyện xây dựng mô hình “Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên” là mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả về thực hiện Chỉ thị 05. Ban CHQS huyện xây dựng 3 công trình: Nhà để xe ô tô, xe máy; bãi tập liên hợp thể thao và sân cầu lông, ao nuôi cá với diện tích gần 500 m2, trị giá khoảng 75 triệu đồng từ nguồn tăng gia sản xuất. Cán bộ của đơn vị đóng góp gần 150 ngày công để xây dựng các công trình.

Thực hiện Chỉ thị 05 góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân sự huyện Sơn Dương. Trong 3 năm 2019, 2020, 2021, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2020, Ban CHQS huyện được Quân khu 2 khen thưởng đạt danh hiệu vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”. Từ năm 2021 đến nay, lực lượng vũ trang huyện có 38 lượt tập thể, 126 lượt cá nhân được khen thưởng qua các phong trào thi đua Quyết thắng, thi đua yêu nước.

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục