Lực lượng An ninh chính trị nội bộ: 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

- Lực lượng An ninh chính trị nội bộ (ANCTNB) ra đời và phát triển cùng với sự trưởng thành của toàn lực lượng Công an nhân dân. Theo Sắc lệnh số 141 ngày 16/02/1953 về thành lập Thứ Bộ Công an, lực lượng Bảo vệ an ninh nội bộ là một bộ phận thuộc Vụ Bảo vệ chính trị.

Ngày 10/5/1958, Ủy ban kiện toàn tổ chức Trung ương quyết định tách lực lượng Bảo vệ nội bộ ra khỏi Vụ Bảo vệ chính trị, thành lập Vụ Bảo vệ cơ quan. Đây là sự kiện đặc biệt mà đến nay các thế hệ cán bộ lực lượng ANCTNB luôn khắc ghi, từ đó ngày 10/5/1958 hằng năm được lấy làm Ngày truyền thống của lực lượng ANCTNB.

Tại địa phương, trước thực tiễn mỗi thời kỳ cách mạng, đã trải qua rất nhiều lần thay đổi mô hình, tổ chức với các tên gọi khác nhau. Tháng 7/1996, Phòng Bảo vệ An ninh văn hóa - tư tưởng được tách ra từ Phòng Bảo vệ An ninh kinh tế, Văn hóa - tư tưởng Công an tỉnh Tuyên Quang; đến ngày 14/4/2010, thực hiện Quyết dịnh số 1317/QĐ-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy của Công an tỉnh Tuyên Quang được đổi tên thành Phòng An ninh chính trị nội bộ cho đến nay.

Cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ tham quan khu di tích Phủ Chủ tịch nhân dịp 65 năm thành lập lực lượng.

Công tác bảo vệ ANCTNB, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, có ý nghĩa quyết định trong cuộc đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Từ trước và trong thời kỳ cách mạng, nhất là thời gian căn cứ địa cách mạng được chuyển về an toàn khu (ATK) Tân Trào, lực lượng ANCTNB đã tham gia phối hợp cùng các lực lượng khác bảo vệ tuyệt đối ATK, bảo vệ Bác Hồ và các đồng chí lãnh dạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan ban ngành của Trung ương đóng tại địa phương và các chiến dịch lớn của ta. Đặc biệt, bảo vệ an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II tại Kim Bình, Chiêm Hóa.

Đến thời kỳ đổi mới, lực lượng ANCTNB luôn chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền ban hành các nghị quyết, văn bản, quy định góp phần làm tốt công tác đảm bảo ANCTNB; phối hợp các cơ quan, ban, ngành làm tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học, lao động, xã hội; văn học nghệ thuật, thể thao, thông tin đại chúng, báo chí và xuất bản... Tham mưu xây dựng và triển khai hàng trăm Kế hoạch bảo đảm ANCT, an toàn tuyệt đối đoàn công tác của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh; các hội nghị, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh. Lực lượng ANCTNB còn có những đóng góp đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp qua các thời kỳ, phối hợp với cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và các đơn vị liên quan rà soát đối với hàng nghìn hồ sơ dự kiến tham gia Ban Chấp hành, người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, nhân sự phục vụ các kỳ Đại hội Đảng và bầu cử.

Cùng với đó, trên mặt trận chống “diễn biến hòa bình” bảo vệ tư tưởng - văn hóa, lực lượng ANCTNB đã tích cực chủ động đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch nhằm lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận để xuyên tạc, chống phá, kích động các hoạt động chống đối. Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, lực lượng ANCTNB đã tích cực tham mưu, hướng dẫn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tích cực tuyên truyền, chia sẻ hàng trăm nghìn lượt tin, bài, hình ảnh có nội dung thông tin tích cực nhằm định hướng dư luận, góp phần đẩy lùi các tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng.

Cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ tham gia hoạt động ba cùng tại xã Xuân Vân (Yên Sơn).

Để tích cực phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn mọi hành vi vi phạm pháp luật về bí mật nhà nước, lực lượng ANCTNB đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt các quy định có liên quan công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh; triển khai công tác tập huấn nội dung công tác bảo vệ bí mật nhà nước đối với hàng nghìn lượt cán bộ công tác tại các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quan, đơn vị; cảnh giác với âm mưu, hoạt động thu thập, lấy cắp bí mật nhà nước của các đối tượng xấu.

Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, được tôi luyện trong thực tiễn công tác, chiến đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách trong mỗi giai đoạn cách mạng, lực lượng ANCTNB Công an tỉnh Tuyên Quang không ngừng trưởng thành, phát triển về mọi mặt; luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tuyệt đối trung thành với Đảng, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng, của ngành và nhân dân. Qua thực tiễn công tác để ghi nhận những thành tích đã đạt được, nhiều năm lực lượng ANCTNB đã vinh dự nhận được Cờ thi đua của Bộ Công an, của UBND tỉnh cùng nhiều lượt cán bộ, chiến sĩ đã được Chủ tịch nước tặng thưởng huân, huy chương và được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen... góp phần ghi lại dấu ấn vào trang sử vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng ANCTNB nói riêng.

Đạt được những thành tích trên trong chặng đường 65 năm qua, lực lượng ANCTNB luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh; sự giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ trách nhiệm của các đơn vị trong lực lượng Công an tỉnh và cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh; sự tin yêu, đùm bọc của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân và sự đóng góp, cống hiến không biết mệt mỏi của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ  chiến sỹ qua các thời kỳ. Phát huy truyền thống lực lượng ANCTNB, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục thi đua lập thành tích xuất sắc, xây dựng lực lượng ANCTNB cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần bảo vệ vững chắc ANCTNB, an ninh tư tưởng, văn hóa, an ninh thông tin truyền thông, bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bài, ảnh: Đại tá Nguyễn Giang Nam
(Trưởng phòng An ninh chính trị nội  bộ, Công an tỉnh Tuyên Quang)

Tin cùng chuyên mục