Nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ là trọng tâm hàng đầu

- Ngày 12-7, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

6 tháng đầu năm, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh quán triệt nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của cấp ủy các cấp về xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh, toàn diện. Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều chương trình, hoạt động nhằm xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh một cách toàn diện cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, quốc phòng an ninh.

Triển khai nhiệm vụ  6 tháng cuối năm, Bộ CHQS tỉnh yêu cầu chỉ huy cơ quan, đơn vị theo dõi, nắm tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, LLVT tỉnh tăng cường phối hợp, kịp thời nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo, chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức các cuộc diễn tập, nhất là cuộc diễn tập tại Trung đoàn 247; huyện Lâm Bình, Yên Sơn, Na Hang đảm bảo đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị. Cơ quan quân sự các cấp phối hợp làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng; các bước của công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hoạt động “3 cùng”… Đồng thời đảm bảo đầy đủ, kịp thời vật chất, trang bị, phương tiện hậu cần, vũ khí trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và các nhiệm vụ khác của LLVT tỉnh.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục