Kiểm tra bảo đảm hậu cần - kỹ thuật của lực lượng vũ trang thành phố Tuyên Quang

- Ngày 7-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh kiểm tra công tác bảo đảm hậu cần - kỹ thuật năm 2023 của lực lượng vũ trang thành phố Tuyên Quang.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh kiểm tra đảm bảo vũ khí trang bị tại Ban CHQS thành phố Tuyên Quang.

Bộ CHQS tỉnh kiểm tra kết quả công tác đảm bảo hậu cần - kỹ thuật tại cơ quan Ban CHQS thành phố Tuyên Quang, Ban CHQS phường Tân Quang, Ban CHQS phường Tân Hà.

Đoàn công tác đánh giá: Hệ thống văn kiện hậu cần sẵn sàng chiến đấu trong lực lượng vũ trang thành phố thường xuyên được rà soát, điều chỉnh, bổ sung đầy đủ và được phê duyệt đúng phân cấp; công tác quản lý, bảo quản vũ khí trang bị kỹ thuật thực hiện theo đúng quy định.

Các phong trào thi đua của ngành hậu cần - kỹ thuật được triển khai đầy đủ, theo đúng quy định; đảm bảo đầy đủ phương tiện, trang bị cho công tác phòng, chống cháy nổ, phòng chống bão, lụt, cứu hộ, cứu nạn.

Bộ CHQS tỉnh yêu cầu, thời gian tới Đảng ủy, Ban CHQS thành phố Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo, thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về công tác bảo đảm hậu cần - kỹ thuật; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường tuần tra, canh gác, phòng, chống cháy nổ, phòng chống bão, lụt, cứu hộ, cứu nạn.

Mỗi cán bộ, sỹ quan nâng cao trách nhiệm trong tăng gia sản xuất gắn với xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; duy trì thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” trong lực lượng vũ trang thành phố Tuyên Quang.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục