Sơn Dương nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

- Xác định đúng nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát (KTGS) có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm khách quan, thiết thực và mang tính giáo dục... là yêu cầu xuyên suốt của công tác KTGS ở Đảng bộ huyện Sơn Dương. Thực hiện hiệu quả yêu cầu này đã góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ huyện Sơn Dương có 57 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc với gần 9.200 đảng viên. Trong năm 2020, công tác KTGS của huyện đã có nhiều đổi mới. Các cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở, UBKT các cấp xác định rõ đối tượng, nội dung, thời gian kiểm tra giám sát. Đối tượng được kiểm tra chủ yếu là đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ cấp ủy quản lý; việc kiểm tra tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm như quản lý ngân sách, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác cán bộ...


Cán bộ UBKT Huyện ủy Sơn Dương trao đổi nghiệp vụ.

Đồng chí Lê Ngọc Bình,  Chủ nhiệm UBKT - Thủ trưởng cơ quan UBKT- Thanh tra huyện Sơn Dương cho biết: Trong năm 2020, UBKT huyện đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy thẩm định nhân sự đại hội các cấp trong huyện, giải quyết đơn thư liên quan đến công tác nhân sự góp phần quan trọng đảm bảo công khai, minh bạch công tác nhân sự cho đại hội đảng cấp cơ sở, cấp huyện. Đồng thời, đã làm tốt công tác phối hợp giữa UBKT với chính quyền cùng cấp trong thực hiện nhiệm vụ KTGS. Nội dung tập trung vào việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy định, quyết định, kết luận, nghị quyết của cấp ủy các cấp; lãnh đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giải quyết khiếu nại, tố cáo và những vướng mắc liên quan đến cán bộ, đảng viên.

Năm 2020, ủy ban kiểm tra các cấp từ huyện đến cơ sở đã kiểm tra 156 tổ chức đảng. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra 12 tổ chức đảng, Đảng ủy cơ sở kiểm tra 144 tổ chức đảng, giám sát 57 chi bộ, các cơ quan tham mưu huyện kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ đối với 20 tổ chức đảng. Đồng thời, thực hiện giám sát 80 tổ chức đảng, 60 đảng viên. Thông qua công tác KTGS, cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện đã thi hành kỷ luật 18 đảng viên vi phạm, hình thức cảnh cáo 6 đảng viên, khai trừ 12 đảng viên... Căn cứ vào quy trình công tác cán bộ, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp đã đưa ra khỏi quy hoạch nhân sự nhiệm kỳ mới đối với đảng viên vi phạm.

Ngay sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, với sự tham mưu của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành chương trình KTGS toàn khóa nhiệm kỳ 2020-2025. Căn cứ chỉ đạo của cấp trên, Ban Thường vụ cấp ủy cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ KTGS, bám sát tình hình thực tế của đơn vị, vận dụng cụ thể hóa theo từng quý, năm, đồng thời gắn với trách nhiệm của các cá nhân. Hiện Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đang tiến hành giám sát trực tiếp công tác KTGS toàn khóa 2020 - 2025 của cấp ủy và UBKT cơ sở nhằm định hướng giúp cơ sở xác định nội dung, phạm vi, đối tượng giám sát, đảm bảo tính toàn diện của công tác KTGS; hướng dẫn việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện tiếp tục tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình các tổ chức đảng trực thuộc; tập trung kiểm tra đối với tổ chức đảng có dấu hiệu mất đoàn kết, có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, vấn đề bức xúc mà đảng viên và nhân dân quan tâm, vi phạm quy chế tập trung dân chủ, hoặc có đơn, thư ảnh hưởng đến quyền lợi của đảng viên và nhân dân. Đối với đảng viên, sẽ tập trung vào những cán bộ, đảng viên có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, kê khai tài sản thiếu minh bạch, cơ hội bè phái...

Qua đó, nắm chắc tư tưởng, tình hình đảng viên, cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý, nhất là cán bộ chủ chốt, đảng viên được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia HĐND các cấp. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để giải quyết tố cáo có liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, kịp thời kết luận rõ đúng, sai, khuyết điểm hoặc vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên để xử lý nghiêm các trường hợp có vi phạm trước bầu cử.   

Với phương châm kiểm điểm đi đôi với chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm vi phạm, do vậy kỷ luật, kỷ cương ở Đảng bộ huyện Sơn Dương ngày càng được giữ vững. Năm 2020, Ủy ban Kiểm tra huyện được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục