Yên Sơn chú trọng phát triển đảng viên thanh niên người dân tộc thiểu số

- Huyện đoàn Yên Sơn thời gian qua đã chú trọng thực hiện nhiều giải pháp để phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN), nhất là ĐVTN người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Năm 2020, toàn Đoàn đã giới thiệu 415/400 đoàn viên cho Đảng xem xét kết nạp, đạt 103,8% chỉ tiêu. Đảng bộ huyện đã kết nạp được 123 đảng viên mới, 47/123 đảng viên là dân tộc thiểu số. Trong đó, 67 đảng viên mới trong độ tuổi đoàn, 35/67 đảng viên là dân tộc thiểu số. Bí thư Huyện đoàn Trần Đức Luân cho biết, ĐVTN là nguồn chính trong phát triển Đảng nhưng hiện nay việc tạo nguồn kết nạp đảng viên trẻ vẫn gặp nhiều khó khăn do tình trạng “ly nông” và “ly hương” đang diễn ra ngày một nhiều. Các cấp bộ Đoàn của huyện đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các loại hình, đoàn kết, tập hợp thanh niên. Trong đó, hoạt động gắn với các phong trào phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; quan tâm bồi dưỡng, hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên trong quá trình lập thân, lập nghiệp


Lãnh đạo chi bộ thôn  Khuôn Điển và Đoàn xã Kim Quan theo dõi, giúp đỡ đảng viên trẻ
Long Bá Duy (giữa) trong thời gian là đảng viên dự bị.

Bí thư Đoàn xã Kim Quan Ma Thị Chánh cho biết, năm qua Đoàn đã tăng cường giáo dục, tuyên truyền thông qua các hoạt động học tập quán triệt, tuyên truyền nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội; tập trung đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ xã Kim Quan làm theo lời Bác”, lấy việc “làm theo” làm trọng tâm, chú trọng xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Qua đó, Đoàn chủ động và tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần tình nguyện trong xây dựng nông thôn mới: vận chuyển, lắp đặt cấu kiện kênh mương nội đồng, tham gia xây dựng nhà văn hóa thôn, xây dựng mô hình kinh tế trong thanh niên, giúp hộ thanh niên nghèo phát triển kinh tế. Từ hoạt động Đoàn, Đoàn xã đã phát hiện, giới thiệu cho Đảng 7 quần chúng ưu tú. Trong đó, 5 ĐVTN đã được bồi dưỡng, kết nạp Đảng, 100% là dân tộc thiểu số.

Phát hiện, bồi dưỡng, giáo dục ĐVTN ưu tú thông qua tăng cường phong trào Đoàn, năm 2020, Đoàn xã Hùng Lợi đã giới thiệu cho Đảng 25 quần chúng ưu tú. Trong đó, đã có 7 quần chúng được bồi dưỡng, kết nạp Đảng, 6/7 đảng viên là dân tộc thiểu số, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới của toàn Đảng bộ. Đó là thành quả đáng kể của 1 xã vùng 135 có 95% dân tộc thiểu số. Đồng chí Triệu Tiến An, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, các cấp bộ Đoàn của xã đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tạo nguồn phát triển Đảng. Không chạy theo số lượng mà vẫn đảm bảo chất lượng đảng viên. Đặc biệt, một số chi bộ đã 6, 7 năm nay chưa kết nạp được đảng viên nay đã kết nạp được đảng viên mới như các chi bộ: thôn Yểng, thôn Tấu Lìn, Trạm Y tế xã. Đảng viên trẻ Lý Văn Bính, 25 tuổi, dân tộc Mông, chi bộ thôn Tấu Lìn bày tỏ: “Tôi rất vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tôi sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên. Đặc biệt là phải gương mẫu đi đầu thì lớp ĐVTN trẻ mới có hứng thú, động lực để phấn đấu làm theo”.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 1.156 đảng viên mới, đạt 115,6% mục tiêu nghị quyết. Đồng chí Trần Đức Luân, Bí thư Huyện đoàn cho biết, để góp phần hoàn thành mục tiêu kết nạp 900 đảng viên mới của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, Đoàn tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tạo nguồn phát triển Đảng. Huyện đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn xây dựng chỉ tiêu phát triển đảng viên từng năm dựa trên hoạt động tại các cơ sở Đoàn. Đoàn các xã chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy kế hoạch đào tạo nguồn kết nạp Đảng, đặc biệt chú trọng đối tượng là ĐVTN dân tộc thiểu số và chi bộ nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên mới và chi bộ ít đảng viên. Đồng thời, phân công, giao nhiệm vụ cho đảng viên trẻ giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên.      

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục