Kỳ vọng lớn lao

- Hôm nay, Đại hội lần thứ XIII của Đảng ta chính thức khai mạc. Đại hội sẽ quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước trong giai đoạn tiếp theo, trong đó có vấn đề hết sức quan trọng - đó là khâu tổ chức, nhân sự, con người. Trong rất nhiều những kỳ vọng vào Đại hội XIII của Đảng, kỳ vọng vào việc lựa chọn được một đội ngũ cán bộ lãnh đạo thật sự xứng đáng chính là một kỳ vọng lớn lao. Việc người dân quan tâm đến Đại hội Đảng, đến chính trị là một điều đáng mừng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Đại hội XIII sẽ giới thiệu và lựa chọn các cán bộ xứng đáng vào Trung ương, đây là “bộ óc” của Đảng, là đội ngũ tinh hoa nhất của Đảng và đất nước. Tất cả các cán bộ được lựa chọn vào Trung ương sau Đại hội sẽ được giới thiệu để nắm các cương vị trọng trách của đất nước. Chính vì vậy, Nhân dân quan tâm và mong mỏi đội ngũ tinh hoa này phải thật sự phải là những người tận tâm, tận lực, vì nước, vì dân.

Cách mạng là sự nghiệp của Nhân dân, nhưng những người lãnh đạo chủ chốt luôn có vị trí vai trò quyết định đến sự tồn vong của Đảng và của chế độ và sự phát triển của đất nước. Những bước chuẩn bị bài bản cho công tác này suốt thời gian qua đã cho thấy Đảng ta hết sức quan tâm coi trọng công tác cán bộ để tìm người thật sự xứng đáng.

Điều lệ Đảng quy định rõ: “Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng là Đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo ở mỗi cấp là đại hội đại biểu hoặc đại hội đảng viên”. Với tất cả trách nhiệm, tình cảm và sự quan tâm, cán bộ đảng viên và Nhân dân cả nước đang hướng về Đại hội XIII, mong mỗi đại biểu dự Đại hội đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc lên trên hết để quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước trong nhiệm kỳ mới; bầu được những đảng viên thật sự xứng đáng, thật sự là tinh hoa của Đảng vào Trung ương, vào Bộ Chính trị, Ban bí thư và giữ trọng trách chủ chốt.                          

Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục