Dấu ấn nổi bật trong công tác xây dựng Đảng

- Nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, cùng với những thành tựu trên các lĩnh vực, công tác phòng, chống tham nhũng cũng đạt được những kết quả quan trọng, để lại dấu ấn nổi bật, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng ta đối với tệ nạn nguy hiểm này.

Xác định tham nhũng là một nguy cơ đe dọa sự tồn vong của đất nước, của chế độ. Nghị quyết Đại hội XII đã nêu rõ: “Nguy cơ tệ nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tiêu cực xã hội làm suy yếu Đảng”. Có thể thấy từ Đại hội XII, công cuộc chống tham nhũng do Đảng lãnh đạo bước sang một giai đoạn mới, với những chủ trương, cách làm ngày càng quyết liệt, triệt để.

Với những quan điểm, chủ trương trong phòng chống tham nhũng: “Phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách”; “xử lý tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”; “hoàn thiện thể chế chặt chẽ để không thể tham nhũng, xử lý nghiêm để không dám tham nhũng, chăm lo các điều kiện đảm bảo để không cần tham nhũng, giáo dục liêm chính để không muốn tham nhũng”... được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo. Qua đó nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế được phát hiện, xử lý nghiêm, góp phần đem lại kết quả tích cực, rõ rệt.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 3.200 đảng viên có liên quan đến tham nhũng. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã quyết định kỷ luật 10 tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và hơn 110 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 27 Ủy viên và Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 4 Ủy viên Bộ Chính trị và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị.

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng ta trong nhiệm kỳ qua được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận. Tuy nhiên, cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước vẫn kỳ vọng trong những năm tới công tác này tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa, mang lại hiệu quả cao hơn nữa bởi “tham nhũng vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ” như Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII đã chỉ ra.

Hy vọng nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh để góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.          

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục