Tập huấn cán bộ Chính trị viên Ban CHQS cấp xã, cơ quan tổ chức năm 2024

- Ngày 27-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh khai mạc Lớp tập huấn cán bộ Chính trị viên Ban CHQS xã, phường, thị trấn; cơ quan tổ chức năm 2024. Đại tá Đặng Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự, chỉ đạo và khai mạc lớp tập huấn.

Các đại biểu dự tập huấn.

Trong thời gian tập huấn, 121 học viên sẽ được học tập, nghiên cứu các nội dung về: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; một số vấn đề về tình hình quốc phòng, an ninh thế giới, khu vực, trong nước và quan điểm của Đảng, Nhà nước ta; viết giáo án và thực hành giảng bài công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng, huấn luyện, hoạt động của dân quân, tự vệ và tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Các học viên được quán triệt, bồi dưỡng về nội dung các thông tư của cấp trên về: công tác thi đua khen thưởng; trang bị, đăng ký, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và trang bị phương tiện kỹ thuật của dân quân tự vệ; tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân tự vệ tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025; xây dựng Ban CHQS cấp xã vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đặng Văn Long yêu cầu: các học viên chấp hành nghiêm các quy định của lớp tập huấn; tham gia tập huấn đầy đủ, bảo đảm đúng thời gian qui định; nắm chắc các nội dung làm cơ sở để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2024.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục