Thành lập Đoàn kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu

- Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 6/3/2024 về thành lập Đoàn kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và kiểm tra việc chấp hành các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2024.

Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn; Phó Trưởng đoàn gồm lãnh đạo Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các thành viên của các sở, ngành liên quan. Thời hạn kiểm tra tính từ ngày ban hành Quyết định này đến 31/12/2024.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn người dân thực hiện trên cổng DVC trực tuyến.

Văn bản cũng nêu rõ, đoàn kiểm tra được quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra; thành viên Đoàn kiểm tra được sử dụng các phương tiện ghi âm, ghi hình khi thực hiện nhiệm vụ; yêu cầu xử lý các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có hành vi vi phạm, khắc phục tồn tại, hạn chế. Trong trường hợp cần thiết có thẩm quyền đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức, viên chức để phối hợp phục vụ công tác.

Kết thúc kiểm tra đối với từng đơn vị, Đoàn kiểm tra lập biên bản kết quả làm việc; tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra (có minh chứng, tài liệu, hình ảnh, video clip kèm theo) và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm (nếu có).

Tin, ảnh: Lê Duy

Tin cùng chuyên mục