Thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới

- Tuyên Quang đang nỗ lực trong tiến trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Trong đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên với vai trò xung kích bằng sức trẻ, năng động, sáng tạo tham gia tích cực vào các hoạt động, phong trào xây dựng NTM góp sức xây dựng quê hương. 

Thanh niên huyện Chiêm Hoá tình nguyện làm đường bê tông nông thôn.

Đoàn viên, thanh niên xã Thượng Nông (Na Hang) tham gia xây dựng cầu dân sinh thôn Vằng Vài.

Công trình thanh niên.

Đoàn viên, thanh niên huyện Na Hang tham gia làm đường điện thắp sáng đường quê.

 Huyện đoàn Sơn Dương tổ chức khánh thành và bàn giao công trình “Sáng - Xanh - Sạch đường quê nông thôn mới” tại thôn Khe Thuyền 3, xã Văn Phú.

Bằng sức trẻ, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã góp phần quan trọng để toàn tỉnh lắp đặt được gần 1.000km kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn (Tuổi trẻ xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình tham gia lắp đặt kênh mương).

Tuổi trẻ xã Chi Thiết (Sơn Dương) hỗ trợ nhân dân làm kênh mương, nội đồng tại thôn Bình Yên.

Đoàn viên, thanh niên xã Thượng Lâm, Lâm Bình tham gia “3 cùng” hỗ trợ san nền cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Phong trào thanh niên tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường được nhiều địa phương triển khai thực hiện (Đoàn xã Đà Vị tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường tại thôn Khuổi Tích).

Đoàn viên, thanh niên tham gia vẽ tranh tường tại xã Kim Quan, huyện Yên Sơn.

. Lực lượng đoàn viên, thanh niên tổ chức ra quân tình nguyện tại huyện Hàm Yên.