Thiết thực các công trình, phần việc chào mừng Đại hội MTTQ các cấp

Chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029, thời gian qua, MTTQ các xã, phường, thị trấn, các tổ chức thành viên trên địa bàn toàn tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì, phát động.

Lãnh đạo huyện Yên Sơn khánh thành công trình chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tại điểm trường thôn Lè, xã Hùng Lợi.

Công trình "Ánh sáng đoàn kết" của tổ dân phố Kỳ Lâm và Làng Cả (thị trấn Sơn Dương), có chiều dài 3km với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng.

Công trình đường điện thắp sáng trung tâm xã Bình Xa (Hàm Yên) của Ủy ban MTTQ huyện và Ủy ban MTTQ xã chào mừng Đại hội MTTQ các cấp.

 Nhà văn hóa tổ 6, phường Nông Tiến (TP Tuyên Quang), công trình chào mừng Đại hội MTTQ các cấp.

Cầu Vồng bắc qua suối Bản Dạ, xã Sơn Phú (Na Hang)- công trình ý nghĩa chào mừng Đại hội MTTQ các cấp.

Công trình "Thắp sáng đường quê" của khu dân cư Nhân Thọ 2, xã Yên Nguyên (Chiêm Hóa) chào mừng Đại hội MTTQ các cấp.

Công trình của MTTQ xã Phù Lưu (Hàm Yên) đổ và lát sân khuôn viên Nhà văn hóa thôn Phù Yên với diện tích 400m2, trị giá trên 65 triệu đồng.

Công trình đường hoa của Hội LHPN xã Kiến Thiết (Yên Sơn) chào mừng Đại hội MTTQ các cấp.