Thí sinh đỗ nguyện vọng 1 thì không được xét nguyện vọng 2, 3...

Để bảo đảm quyền lợi cũng như tuân thủ đúng nguyên tắc trong khâu xét tuyển đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thí sinh đọc và ghi nhớ các nội dung cơ bản của quy chế tuyển sinh do Bộ ban hành năm 2022.

Thí sinh nghe tư vấn tuyển sinh đại học năm 2023 tại Hà Nội.

Kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo không ban hành quy chế tuyển sinh đại học. Các quy định trong quy chế vẫn giữ ổn định và tiếp tục được áp dụng trong kỳ tuyển sinh năm nay.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, để chủ động các phương án trong quá trình đăng ký nguyện vọng dự tuyển đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non, thí sinh cần ghi nhớ nguyên tắc xét tuyển của hệ thống. Theo đó, thí sinh được đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh của Bộ; thời gian đăng ký dự kiến từ ngày 5 đến ngày 25-7-2023. Trong thời gian này, thí sinh cũng được quyền điều chỉnh nguyện vọng, bổ sung số lượng nguyện vọng. Sau quá trình lọc ảo, hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xét từ trên xuống theo thứ tự ưu tiên, nếu đã đỗ nguyện vọng 1, hệ thống sẽ dừng lại ở nguyện vọng đó, thí sinh không được xét tiếp ở nguyện vọng 2, 3... Nguyên tắc này bảo đảm mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển ở một nguyện vọng.

Thời điểm này, nhiều thí sinh đã tham gia đăng ký xét tuyển sớm vào các trường. Nếu được thông báo trúng tuyển sớm, thí sinh vẫn phải đăng ký nguyện vọng này lên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian quy định nêu trên (dự kiến từ ngày 5 đến ngày 25-7-2023).

Năm 2022 đã có một số thí sinh nhầm lẫn, cho rằng đã được nhà trường thông báo trúng tuyển rồi thì không phải đăng ký nguyện vọng đó lên hệ thống tuyển sinh chung, nên đã mất cơ hội trúng tuyển. Việc đăng ký nguyện vọng đã trúng tuyển sớm lên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo là yêu cầu bắt buộc nếu thí sinh mong muốn trúng tuyển ở nguyện vọng đó.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục