Dự kiến lịch sử là môn thi bắt buộc trong kỳ tốt nghiệp THPT từ năm 2025

Tối 17-3, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 để lấy ý kiến xã hội. Một trong những điểm mới đáng chú ý của dự thảo là trong số các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, lịch sử sẽ là môn thi bắt buộc.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại Hà Nội.

Vẫn bảo đảm mục đích “hai trong một”

Theo dự thảo, kỳ thi nhằm đánh giá đúng kết quả học tập, rèn luyện theo mục tiêu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông; lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và làm một trong các cơ sở để đánh giá chất lượng dạy, học của các cơ sở giáo dục phổ thông và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục; cung cấp dữ liệu đủ độ tin cậy cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh theo tinh thần tự chủ.

Như vậy, kỳ thi vẫn có mục đích “hai trong một” như hiện nay. Kết quả kỳ thi vẫn được dùng để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông; cung cấp dữ liệu đủ độ tin cậy cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh theo tinh thần tự chủ.

Thí điểm thi trên máy tính

Trong giai đoạn 2025-2030, kỳ thi giữ ổn định phương thức thi trên giấy; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước thí điểm thi trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm ở các địa phương có đủ điều kiện (có thể kết hợp giữa thi trên giấy và thi trên máy tính).

Giai đoạn sau 2030, phấn đấu để đến khi tất cả địa phương trên toàn quốc có đủ điều kiện tổ chức thi trên máy tính, sẽ chuyển sang tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm.

Lịch sử là môn thi bắt buộc

Các môn học bắt buộc gồm ngữ văn, toán, ngoại ngữ, lịch sử (đối với giáo dục phổ thông); ngữ văn, toán, lịch sử (đối với giáo dục thường xuyên). Các môn học lựa chọn ở bậc trung học phổ thông gồm vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ.

Thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông thi 4 môn bắt buộc, gồm ngữ văn, toán, ngoại ngữ, lịch sử và 2 môn học lựa chọn trong số 4 môn học đã chọn học. Thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông thi 3 môn bắt buộc, gồm ngữ văn, toán, lịch sử và 2 môn học lựa chọn trong số 4 môn đã chọn học.

Trong đó, môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận; các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Ngân hàng câu hỏi thi và đề thi cho tất cả môn học được xây dựng theo định hướng chú trọng đánh giá năng lực.

Nội dung thi trong chương trình

Nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu là chương trình giáo dục cấp trung học phổ thông.

Về thời gian tổ chức thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định lịch thi chung, phù hợp với kế hoạch thời gian năm học để bảo đảm thống nhất trên cả nước; đồng thời có sự linh hoạt, ứng phó với các tình huống chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, dịch bệnh trong phạm vi toàn quốc và từng địa phương.

Địa phương tổ chức thi

Dự thảo nêu rõ, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo chung, ban hành quy chế và hướng dẫn tổ chức kỳ thi; xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và ra đề thi cung cấp cho các địa phương tổ chức thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định lịch thi chung, tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

Các địa phương có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông; thanh tra, kiểm tra, giám sát tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tại địa phương theo lịch thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đánh giá ưu điểm của phương án này, Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ: Kỳ thi kế thừa kết quả thực hiện của giai đoạn trước, thực hiện hiệu quả lộ trình đổi mới thi, tuyển sinh theo đúng Nghị quyết số 29-NQ/TW. Phương án thi bảo đảm phân cấp, tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm và tăng tính chủ động trong tổ chức dạy học và thi, kiểm tra, đánh giá phù hợp với lộ trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018; bảo đảm độ tin cậy của kết quả thi để khai thác, sử dụng cho các mục đích khác nhau.

Phương thức tổ chức thi chung đề, chung đợt đối với cả môn học bắt buộc, môn học lựa chọn trong số các môn thí sinh đã chọn học ở bậc trung học phổ thông, đáp ứng được yêu cầu của chương trình, phù hợp với cách thức chọn học môn học lựa chọn, bảo đảm đánh giá được các năng lực cốt lõi cơ bản, thiết yếu và năng lực sở trường phù hợp với định hướng nghề nghiệp ở bậc học trung học phổ thông.

Theo Hà Nội Mới

Tin cùng chuyên mục